Shriya Srinivasan-vertical-organge

Shriya Srinivasan-black-formal
.td-header-style-1 .td-header-sp-logo {width:400px;}