Shriya Srinivasan-black-formal

Shriya Srinivasan-vertical-organge
.td-header-style-1 .td-header-sp-logo {width:400px;}