Mahabharat-Rahul Bhuchar as karan

Mahabharat – Duryodhan
Mahabharat-urvashi dholakia as Draupadi
.td-header-style-1 .td-header-sp-logo {width:400px;}