Shree Rashtriya Rajput Karni Sena

.td-header-style-1 .td-header-sp-logo {width:400px;}